ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@azurove.pl

Zwracaną rzecz odeślij do nas niezwłocznie na adres: AŻUROWE, ul. Tokarska 44A, 80-297 Miszewo , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się  od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@azurove.pl lub drogą pocztową na adres ul. Tokarska 44A, 80-297 Miszewo .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: AŻUROWE, ul. Tokarska 44A, 80-297 Miszewo

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Reklamacja towaru uszkodzonego w transporcie

Zalecane jest  aby w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę, gdyż z chwilą odbioru towaru od przewoźnika, na konsumenta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.  

  • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktów w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, który pomoże nam w rozpatrzeniu późniejszej reklamacji u dostawcy.
  • Jeżeli po wydaniu przesyłki przez kuriera ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, należy niezwłocznie po ujawnieniu szkody, a nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki wezwać kuriera w celu ustalenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu szkody.
  • Informacja o uszkodzeniu towaru wraz z numerem zamówienia powinna zostać przesłana niezwłoczne na adres mailowy: kontakt@azurove.pl
  • W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku spisania protokołu szkodowego w ciągu 7dni od dostawy Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie transportu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl